Milieustickers umweltzones Duitsland

Milieustickers Duitsland

 

 

Milieu

 

 

 

Stickers

 

 

 

Duitsland

 

Milieustickers in Duitsland

 

 

 

 

 

Milieustickers en umweltzones

 

 

Milieuzones, die gelden in verschillende Duitse steden zijn  ook van toepassing voor buitenlandse voertuigen. Met deze regeling willen  de  Duitse gemeenten reageren op hoge niveaus van verontreinigende stoffen in de binnensteden. Vooral  fijnstof grenswaarden werden in het verleden overschreden
Dit heeft consequenties voor auto's, bussen, vrachtwagens en campers.

Motorfietsen zijn nog  uitgesloten. Het is niet voldoende dat enkel aan de vereiste milieunormen wordt voldaan. Een voertuig uit het buitenland moet zichtbaar een plaquette op de voorruit hebben, anders wordt een boete in rekening gebracht van 40 euro.
De hoogste uitstoot van fijnstof, komt niet in aanmerking voor een milieusticker.

Rode milieusticker: deze word afgegeven aan voertuigen met dieselmotor zonder katalysator. Voertuigen met deze sticker mogen vanaf 1-1-2010 niet meer in “Umweltzone” rijden.

Gele milieusticker: is in de meeste gevallen voor voertuigen met een dieselmotor die achteraf met een retrofit roetfilter zijn uitgerust

(EURO 3 –norm).

Groene milieusticker: dit zijn voertuigen die gegeven de huidige indeling het minste fijnstof uitstoten. Voertuigen rijdend op benzine of LPG, en die voorzien zijn van een geregelde katalysator kunnen voor deze klasse in aanmerking komen (EURO 4 –norm)