Zonnepaneel en stroomregelaar in de Camper

Camper en stroomregelaar

 

Zonnepaneel

 

 

 

en

 

 

 

stroom-

 

regelaar

 

Camper en stroomregelaar

 

Stroomregelaar in je Camper

 

Hoe werkt een stroomregelaar in combinatie met een zonnepaneel.

De regelaar heeft een zekering van 8 A. (inwendig)
Beschermt tegen overstroom, overspanning en te hoge
temperatuur bij het laden .

Diep ontlaad beveiliging bij 11,1 Volt / 22,2 Volt (indien aangesloten bij regelaar hierboven)
Wij gebruiken de stroom van de accu via de computer van de camper met zijn eigen controle.
Eigen verbruik: max. 4mA (In de stalling uitschakelen anders gaat de accu uiteindelijk naar een spanning van 11,1 volt.)
Solar stroom constant max. : 8A (afhank. zonnepaneel)

De groene Led licht op, zo gauw het zonnepaneel stroom levert aan de accu. (zie foto boven)
Als hij knippert wil zeggen dat de huishoudaccu vol is.

de 3 kleurenled geeft aan: bij groen dat er een spanning van 12.7 volt is en de kleur geel 12.2 volt(zie foto) rood gaat al naar onder de 12volt (bij deze regelaar)
Een teruglopende spanning wil zeggen dat je accu minder capaciteit heeft op dat moment.
Als er een belasting op je accu zit zoals een TV wordt je spanning ook iets minder. Voor meer informatie informeer bij je onderhoudsmonteur of leverancier.

Samenvattend:

Een stroomregelaar regelt de zonnepaneelstroom en is de bewaker van de accu.