Katharenkruis

De Katharen

 

in

 

Languedoc Roussillon

 

 

Herdenking monument Katharen

Herdenkingsmonument voor de Katharen in Montsegur.

Zie het Katharenkruis midden op het monument.

 

Verbranding der Katharen

Als Kathaar werd je vroeger veroordeeld tot de brandstapel.

 

De duivel werd gezien als een gevallen aartsengel.
Dat de duivel de mens geschapen zou hebben  zien de Katharen als dat de aartsengelen zijn verleid door het kwaad dat ze niet kenden. Men interpreteert dat zij geen enkele kennis hadden om dit  te kunnen begrijpen en te weerstaan, laat staan wat de gevolgen zouden zijn.

 

Het geloof van de katharen


De Katharen werden gezien als een christelijke sekte en ketters.
Zij geloofden dat de duivel al het zichtbare en onreine geschapen zou hebben.
Dus ook de mens en zijn voortplanting
God zou al het blijvende, het onzichtbare en onaantastbare geschapen hebben.
De ideale mens is daarmee lichaamloos hemels en rein.
De ketterij bestond uit het feit dat de Katharen geloofden in 2 Christus figuren.
De aardse en de hemelse Christus.
De aardse werd gekruisigd in Jeruzalem.

Hij zou met Maria Magdalena ongehuwd kinderen hebben gehad.
Daarnaast de hemelse Christus die niet eet, drinkt en vertoeft in de onzichtbare wereld.
De aardse Christus was voor de Katharen een profeet en geen verlosser.

 

 

 

Kaart Katharen kaart Pays Cathares

 

Een aantal Kathaarse termen:

 

 

Pretz

Is verbonden met de ridderlijke waarden zoals die door alle Occitaniers werden nageleefd. Eergevoel, respect, edelmoedig en bescherming van de zwakken.

 

 

Paratge

Gelijkheid en waardigheid van alle mensen ongeacht de afkomst.

Men heeft diep respect voor de ander die gelijk staat aan een ”goddelijke gedachte” die voor iedereen gelijk is.

 

 

Convivenzia

Het respect voor de mening van een ander. Afwijzing van Dogma’s  en iedere vorm van racisme. Verdraagzaamheid met betrekking tot andere religies.

 

 

Alles over de Katharen Kaart van de Katharen

 

 

Kaart Languedoc , Aude , Kaart Frankrijk , Tempeliers